VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Các vị trí tuyển dụng tại Công ty

STT Vị trí tuyển dụng Mô tả công việc Giới tính Số lượng Ngày hết hạn Tải thông báo
1 Bảo Vệ Yêu cầu: Trung thực trong công việc, nhanh nhẹn, hòa nhập tốt, có xe máy riêng Nam 10 Hết hạn Tải ngay