Cùng chuyên mục

Tên văn bản Ngày ban hành Tảì
CCL - Báo cáo về ngày không còn là Cổ đông lớn Trương Bích Đào 17/04/2024
CCL - Báo cáo về ngày trở thành Cổ đông lớn Trương Bích Đào 17/04/2024
CCL - Thông báo về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Kế toán trưởng Bùi Thị Kim Ngân 29/03/2024
CCL - Thông báo cưỡng chế thi hành án đối với số cổ phiếu CCL của ông Trịnh Sướng 04/03/2024
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, Cổ đông chiến lược và Cổ đông lớn. Chốt ngày 28.02.2024 28/02/2024
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 06/02/2024
CCL - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 02/02/2024
CCL - CBTT Về việc Nghị quyết 04 của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 02/02/2024
CCL - Bản cung cấp thông tin về Quản trị Công ty năm 2023 26/01/2024
CCL - Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 26/01/2024
CCL - Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn - Kỳ chốt 30/11/2023 29/11/2023
CCL - Thông báo đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành tương lai đối với dãy nhà Ơ-LK79, Ơ-LK80 27/11/2023
CCL - Thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết 12/10/2023
CCL - Thông báo về việc thay đổi đăng ký niêm yết 2023 10/10/2023
CCL - Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 5 ngày 06.10.2023 do đăng ký bổ sung 06/10/2023